Potulná galéria prináša umenie na sídliská

Potulná galéria prináša pod okná a balkóny slovenských sídlisk výstavu, performance a koncerty na tému Blokáda extrémizmu. Prostredníctvom umenia, hravou formou upozorňuje na problematiku extrémizmu, rasizmu a xenofóbie. Cieľom je hovoriť o pozitívnych hodnotách, o tolerancii a porozumení s menšinami a diskriminovanými. Potulná galéria najbližšie zavíta napríklad do Humenného, Banskej Štiavnice, Handlovej, Kremnice a celkovo je plánovaných viac ako 40 zastávok.

Komentáre