V Košickom kraji pribudnú atrakcie podporujúce ekoturizmus

V Košickom kraji pribudne v roku 2020, v rámci projektu Terra Incognita, deväť nových atrakcií podporujúcich ekoturizmus. Vďaka podpore prejde vylepšením napríklad košický kemping a revitalizácie sa dočká starší náučný chodník Hornád – Milič. Vybuduje sa ekovčelnica v Hrabušiciach. V lesoch Vinianskeho jazera pribudne unikátny Lesný kúpeľ, ktorý bude prvý svojho druhu na Slovensku. V Kováčovej, v okrese Rožňava, dôjde k obnove a zachovaniu vodného mlyna s bohatou históriou. Nová exteriérová prírodná učebňa vznikne na brehoch Morského oka a na rieke Hornád bude prvý canoe sharing na svete. Všetky spomínané projekty sa aktuálne realizujú. Termín ich ukončenia je naplánovaný na koniec októbra.

Komentáre