Mesto Košice podporí 32 projektov z kultúry a kreatívneho priemyslu

Mesto Košice vyhlásilo v máji grantovú výzvu pre košické subjekty pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Do výzvy sa zapojilo 70 projektov. Hodnotitelia a grantová komisia pridelili dotáciu 32 projektom v celkovej alokovanej výške 130 000 €. Najväčšiu finančnú injekciu dostalo združenie BONA FIDE, ktoré prevádzkuje Tabačku Kulturfabrik. Granty poputujú na festival BIela noc, do Šopa a VUNU gallery. Mesto podporí aj Dni bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR, divadlo NA PERÓNE 2020 či letný hudobný festival HEVHETIA.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku