Tajomstvá archívov – Stopy vojny v okolí Košíc

Dargovský priesmyk sa stal na prelome rokov 1944 a 45 miestom ťažkých bojov. Sovietske vojská sa postavili tým nemeckým a o dôležitý priesmyk, ktorý pre Červenú armádu predstavoval najkratšiu cestu do Košíc. Našu cestu za vojnou v Dargovskom priesmyku začíname juhovýchodne od obce Dargov.
„Toto nebolo priamo čelo obrany, ale pred tým sa nachádzali mínové polia, protipechotné míny, protitankové míny, rôzne protipechotné zátarasy, rôzne ďalšie ženijné prvky, ktoré zabraňovali plynulému postupu techniky ďalej na západ. Tu proti sebe stáli jednotky, zväzky a útvary štvrtého ukrajinského frontu na sovietskej strane, na strane Červenej armády a na nemeckej strane to bolo zoskupenie armádnej skupiny Heinrici,“ začína svoje rozprávanie Martin Greša z Klubu vojenskej histórie Gisela-Stellung.
„Armádna skupina Heinrici sa skladala z nemeckej prvej tankovej armády, ktorá mala veliteľstvo v Starom Smokovci v tomto čase a vznikla tak, že v polovici decembra jej bola podriadená aj prvá maďarská armáda. Konkrétne okolie Košíc, v takom oblúku, v smere proti východu a juhu bránil 49. horský zbor. Konkrétne v Dargovskom priesmyku líniu obrany držala jeho 101. Jágerská divízia spolu s podriadeným peším práporom pre zvláštne použitie 500,“ vysvetľuje Tomáš Hofírek z Klubu vojenskej histórie Polom Žilina.
„Práve na úseku toho 500-tého práporu došlo k vlomu sovietskych jednotiek do nemeckej obrany, ktorá bola celkom pevná v prvý deň útoku. Väčšina ruských útokov bola odrazená. Čo sa týka obce Dargov vôbec nebola dobitá v prvý deň útoku, tak isto, priesmykovú cestu sa nepodarilo v prvý deň útoku obsadiť,“ hovorí Martin Kurečko z Klubu vojenskej histórie Gisela-Stellung.

Komentáre