Čistenie Jazera pokračuje

Tohtoročné čistenie Jazera sa chýli ku koncu, a to aplikovaním prípravku Profi-baktérie, ktorý napomáha k znižovaniu množstva siníc. Nadväzuje na už zrealizovanú aplikáciu prípravku PAX-LR, ktorá sa uskutočnila začiatkom júla. Metóda bez použitia chémie, ktorú v Košiciach už šiesty rok aplikuje tím okolo profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne, je založená na vytvorení filtračnej vrstvy medzi vodnou hladinou a sedimentačnou vrstvou. Po aplikácii probiotických baktérií sa zabráni prístupu kyslíka k siniciam, ktoré potom odumrú bez toho, aby sa do vody uvoľnili nebezpečné toxíny. Voda by tak mala byť následne nielen čistejšia ale aj priezračnejšia.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku