Mestskí policajti riešili za jeden deň 50 priestupkov

V piatok 17. júla bola v mestských častiach Staré Mesto, Juh a Západ vykonaná policajná akcia zameraná na kontrolu verejného poriadku. Zúčastnilo sa jej 30 príslušníkov Mestskej polície Košice. Zistených a riešených bolo 50 priestupkov z toho 41 sa týkalo porušenia zákazu podávania a požívania alkoholických nápojov na otvorených verejných priestranstvách. 18 prípadov riešila MsP blokovou pokutou na sumu 300 EUR.

Komentáre