Na stavebné povolenie sfalšovali podpis zosnulého zamestnanca úradu

Podvodníci sfalšovali dve stavebné povolenia vydané Stavebným úradom mesta Košice. Primátor v tejto súvislosti podal trestné oznámenia. V jednom z rozhodnutí bol dokonca sfalšovaný podpis zosnulého zamestnanca úradu.

Ide o bývalého vedúceho referátu stavebného úradu mesta. Ten zomrel ešte 9. mája a od začiatku marca kvôli práceneschopnosti nepodpisoval žiadne rozhodnutie.

Zaujímavosťou je, že v rozhodnutí je uvedené, že stavebný úrad oznámil v nedeľu 3. mája začatie konania a rovnako v nedeľu 17. mája vykonal miestne šetrenie. V nedele však úrad túto činnosť nerobí. Aj to je jednen z dôkazov, že podvodník dokument sfalšoval. Išlo o rozhodnutie k budove na Moyzesovej ulici.

Druhé trestné oznámenie, ktoré podal primátor, sa týka sfalšovaného stavebného povolenia na rodinný dom v Krásnej. Tu sú už dokonca aj položené základy. Stavebný úrad pritom žiadne stavebné povolenia v tejto lokalite doposiaľ nevydal.

Sfalšovanými povoleniami sa už zaoberá Okresná prokuratúra.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku