Výmenníky počas pandémie rozdali 170 000 kusov látky

Výmenníky spoločne s Mestom Košice zorganizovali od marca spoločnú akciu na podporu šitia rúšok pre druhých. Pre Košičanov bolo k dispozícií 200 000 kusov látok, ktoré sa rozdávali zadarmo vo Výmenníku Štítová.Materiál sa vydával zadarmo a dobrovoľníci mali neobmedzený čas na kvalitné ušitie ochranných pomôcok.
Vypraté a dezinfikované rúška potom mesto distribuovalo na základe žiadostí jednotlivcom – seniorom, ťažko zdravotne postihnutým, do domovov mládeže, organizáciám a sociálnym zariadeniam.
Látky, ktoré sa nestihli rozdať, ostávajú aj naďalej vo Výmenníku Štítová. Obyvateľov, ktorí budú mať záujem o šitie, prípadne budú chcieť priniesť ušité rúška, prosíme, aby predtým kontaktovali kultúrnu mediátorku

Komentáre