MESTO ODOVZDALO PENIAZE RODINÁM V NÚDZI

Koncom marca tohto roka vznikla dobrovoľná zbierka na transparentom učte, ktorý zriadilo mesto na pomoc jednotlivcom a rodinám v núdzi. Tých pandémia koronavírusu ovplyvnila najviac a dostala do existenčných problémov.

Vďaka príspevkom vedenia mesta, poslancov a verejnosti sa vyzbieralo približne 3000 eur, ktoré sa rozdelili medzi 11 rodín. Niektoré z nich v piatok navštívili zastupcovnia mesta, a symbolicky im odovzdali pamätný šek.

Komentáre