Správa mestskej zelene otvára všetky svoje ihriská

Správa mestskej zelene v Košiciach je správcom vyše 220 detských ihrísk v siedmych mestských častiach mesta Košice. V rámci opatrení proti COVID-19 museli dodržiavať pokyny RÚVZ, a na istý čas zostali ihriská zatvorené. Aktuálne však všetky nimi spravované ihriská opätovne otvárajú. Potrebné práce sa vysnažia realizovať tak, aby na tento víkend boli sprístupnené svojim návštevníkom. V zmysle odporúčania RÚVZ v Košiciach je však naďalej užitočné používať prostriedok na dezinfekciu rúk a dodržiavať primeraný možný odstup detičiek od seba.

Komentáre