Nebezpečný múr na Šoltésovej ulici išiel k zemi

Obyvatelia Šoltésovej ulice a okolia sa dlhodobo sťažovali na nebezpečný „šikmý“ múr, ktorý ohrozoval nielen zaparkované autá ale aj okoloidúcich. Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Košice sa začalo s jeho postupným odstraňovaním a následnou úpravou okolia. V spolupráci so Správou mestskej zelene by malo dôjsť aj k zachovaniu čo najväčšieho počtu zelene, ktorá rastie v bezprostrednej blízkosti dnes už bývalého múru. Celkové náklady na búracie a stavebné práce sú vyše 52 tisíc eur.

Komentáre