Letná škola chemikov

Chémia určite nie je nuda – to dokazuje aj Letná škola chemikov, ktorá v týchto dňoch prebieha na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Prednášky a semináre študentom prinesú napríklad aj praktické skúsenosti v laboratóriu. Na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach potrvá v poradí už 43. ročník Letnej školy chemikov od 5. do 17. júla.

Komentáre