Tajomstvá archívov – Košice v jasovskej knižnici

Len necelú pol hodinu od Košíc sa nachádza monumentálny neskorobarokový kláštor, v ktorom dodnes žije rád Premonštrátov. Ich história sa spája aj s Košicami, o čom dôkazy nájdeme za múrmi kláštora.

Rád Premonštrátov založil sv. Norbert a do Jasova prichádzajú približne v druhej polovici 12. storočia.

„Prečo si vybrali práve Jasov? Totižto prvý kláštor, ktorý sv. Norbert zakladá je kláštor v Prémontré. Ten, na rozdiel od vtedajších zvyklostí, nie je založený na kopci, ale je založený na lúke v údolí. Keď sa pozrieme, kde leží Jasov, v akom prostredí, tak vidíme, že to skutočne napĺňa Norbertov ideál, že je to údolie medzi Kopcami na ktorom vznikol prvý kláštor,“ vysvetľuje asistent opáta Jozef Vaško.

„V čom sme iní? V tom, že sme konfederáciou, podobne ako Benediktíni a v tom, že na rozdiel od mníšskeho spôsobu života sa venujeme aj pastorácii. To znamená, že okolo bunky sú farnosti a do týchto farností opát posiela svojich spolubratov, ktorí tam pastoračne pôsobia,“ začína svoje rozprávanie opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem.

„Za tých niekoľko storočí, ktoré tu premonštráti žijú a pôsobia sa striedali dobré obdobia so zlými obdobiami. Jedno z takých zlých období bolo obdobie, ktoré je významné z iného uhla pohľadu, kedy po tureckých vojnách v polovici 16. storočia nastala veľká kríza duchovného a rehoľného života v celej Európe a tu sa prejavila tak, že kláštor vymrel,“ hovorí Vaško.

Neskôr však, našťastie, prišli aj lepšie obdobia a dnes môžeme v centrálnom chráme obdivovať nádhernú výzdobu v podobe sôch či fresiek. To, ako to vyzerá a omnoho viac sa dozviete v relácii Tajomstvá archívov.

Komentáre