Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda sa na Slovensku oslavuje každoročne 5. júla. Ide o pripomenutie symbolického výročia príchodu slovanských vierozvestcov na Veľkú Moravu v roku 863. Farský kostol v Krásnej je zasvätený Cyrilovi a Metodovi. Každoročne sa tu koná odpustová slávnosť. Tento rok bude spojená aj s hygienickými opatreniami. Príchod Cyrila a Metoda na naše územie je zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti nielen pre Slovákov, ale aj Moravanov, Čechov, Bulharov či Macedóncov. Významným prínosom bolo aj vytvorenie písma hlaholiky.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku