Pokusy s Erikom – Farebné plamene a horiaca bankovka

Videli ste už farebné plamene alebo bankovku ktorá horí, no nezhorí?
Erik vám v novom diele pokusov predstaví aj tieto magické triky s chémiou!

Farbenie plameňa

Potrebné chemikálie:
 Na 2 CO 3 .10H 2 O (uhličitan sodný dekahydrát, tzv. sóda)
 KCl (chlorid draselný)
 CaCl 2 .6H 2 O (chlorid vápenatý hexahydrát)
 Sr(NO 3 ) 2 .4H 2 O (dusičnan strontnatý tetrahydrát)
 BaCl 2 .2H 2 O (chlorid bárnatý dihydrát)
 CuSO 4 .5H 2 O (síran meďnatý pentahydrát, tzv. modrá skalica)

Postup:
Do malých rozprašovačov sa pripravia roztoky rôznych solí – do každého rozprašovača samostatne sa
v 40ml destilovanej vody rozpustí: 10 g uhličitanu sodného, 10 g chloridu draselného, 25 g dusičnanu
strontnatého, 32 g chloridu vápenatého, 10 g síranu meďnatého a 10 g chloridu bárnatého. Tieto
roztoky stačí nastriekať z určitej vzdialenosti (nie príliš z blízka, inak plameň zhasne) do akéhokoľvek
plameňa.

Prečo to funguje?:
Pri dodaní energie katiónom (v našom prípade vo forme tepla z plameňa) ktoré striekame do
plameňa sa elektróny v ich okrajových vrstvách excitujú – teda zvýšia svoju energiu. Lenže takéto
stavy sú krátkodobé a nestabilné, nakoľko zákony fyziky preferujú veci s čo najmenšou energiu. Tá sa
teda rýchlo uvoľní za vrátenia elektrónu katiónu do pôvodnej energetickej hladiny a nadbytočná
energia sa uvoľní v podobe fotónu. Fotón je častica zodpovedná za (nielen) viditeľné svetlo a podľa
energetického rozdielu, ktorý elektrón prekonal, je vlnová dĺžka (farba) fotónu iná – pre každý atóm
iná! Preto podľa farby, ktorou sa plameň zafarbí, možno rozoznať jednotlivé prvky. Nanešťastie, nie
každý uvoľnený fotón katiónov je vo viditeľnom spektre svetla a teda touto skúškou nie je možné
niektoré prvky identifikovať.

Horiace-nehoriace peniaze

Potrebné chemikálie:
 CH 3 CH 2 OH (etanol, tzv. lieh)
 KCl (chlorid draselný)

Postup:
Do 400ml pohára vlejeme 180 ml technického liehu, 120ml vody, pridáme 10g chloridu draselného
(nepovinné) a roztok pomiešame. Do pohára vložíme bankovku (nie plastovú!) a necháme minútu
nasiaknuť roztokom. Pomocou pinzety bankovku vyberieme, časť roztoku necháme odkvapkať
a zapálime – ak máme dlhú pinzetu, môžeme zapáliť bankovku priamo v pinzete, ak nie, položíme ju
na nehorľavý povrch a až vtedy zapálime.

Prečo to funguje?:
Etanol je horľavý a bankovka (tvorená celulózou) tiež – avšak, v bankovke je nasiaknutý roztok vody
a etanolu. Etanol zhorí, no voda nie a navyše pohlcuje teplo horenia, čím chráni bankovku od
zapálenia.

(Pokusy vykonávajte iba s kvalifikovaným dozorom a potrebnými ochrannými pomôckami.)

Vyrobilo telKE v spolupráci so Steelparkom.
www.telke.sk
www.steelpark.sk

Komentáre