Koniec školského roka

Žiaci a študenti ukončili školský rok. Tento bol kvôli koronavírusu vskutku atypický. Väčšina z nich zvládla tieto komplikácie bez problémov. Školy podstúpili aj viaceré rekonštrukcie, ktoré umožnili zveľadiť prostredie vzdelávacieho procesu. Počas tohto školského roka mesto Košice investovalo do škôl takmer 5 miliónov eur. Boli realizované rôzne rekonštrukčné práce a obnovy. Úspešnej rekonštrukcie sa dočkala napríklad aj telocvičňa na Základnej škole Krosnianska 4.

Komentáre