Východoslovenská galéria sa po koronakríze otvára verejnosti

Košice sa môžu pochváliť veľkým počtom sôch priamo na sídliskách. Mesto je tak s touto formou umenia priamo späté. Uvedomuje si to aj Východoslovenská galéria, ktorá prináša v týchto dňoch výstavu Telo, forma a gesto.

Ambíciou výstavy o soche je prezentovať široký záber sochárskeho média, od tradičných foriem, akými sú portrét (busta), figúra, abstrakcia až po konceptuálne sochárstvo, objekt a inštaláciu, ktoré sú v zbierke zastúpené z obdobia 70. – 80. rokov, ale aj najnovšími prírastkami.

Dôležitou súčasťou sochárskej výstavy je aj jej architektúra. Ovplyvniť môže celkové vnímanie výstavy. Sochárska zbierka Východoslovenskej galérie nie je o veľkých dejinách sochárstva. Jej význam ako umeleckej produkcie spočíva vo väzbách na kontext mesta a regiónu. Mesto Košice má bohatú sochársku tradíciu. Od čias stredoveku, kedy začala výstavba Dómu sv. Alžbety, najväčšej sakrálnej stavby na Slovensku, cez kamenárske práce v architektúre. Pokračovať by sme mohli námestiami až po verejné sochárske zákazky v architektúre nových sídlisk pri premene Košíc z provinčného buržoázneho mesta na industriálnu metropolu východného Slovenska.

Komentáre