V nemocnici v Šaci pribudne nový urgentný príjem

Nemocnica Košice – Šaca pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu. Ten by mal byť hotový najneskôr v  januári 2022. Práce neboli vo výraznej miere ovplyvnené ani koronavírusom a  to predovšetkým z  dôvodu, že sa vykonávali zväčša výkopové práce a  prekládky sietí. Stavba nateraz pokračuje za sprísnených opatrení, ale bez výraznejších zdržaní a  podľa schváleného  harmonogramu. Samozrejmosťou boli a  sú vypracované hygienické štandardy pre zamestnancov zhotoviteľa stavby

Komentáre