Košice chcú vyskúšať projekt Housing First, najprv na 10 bytoch

Mesto Košice chce v rámci pilotného projektu Housing First zrekonštruovať desať bytov rozmiestnených po Košiciach, ktoré by sa mali stať domovom pre ľudí v bytovej núdzi. O ich prenájme pre Nadáciu Dedo, ktorá je jedným z partnerov projektu sa bude rozhodovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tá by mala prostredníctvom nájomných zmlúv poskytnúť bývanie desiatim rodinám minimálne na dva roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy. Mesto však prízvukovalo, že povinnosťami rodín bude aj platiť nájomné, byť dobrými susedmi a prijatie podpory odborníkov.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku