Pokusy s Erikom – Čarovné víno

5 druhov vín z jednej fľaše? V chémii je možné všetko!
Erik vám v novom diele Pokusov odhalí, že aj malý detail dokáže zmeniť kvapalinu na nepoznanie.

Čarovné víno

Potrebné chemikálie:

 BaCl 2 .2H 2 O (chlorid bárnatý dihydrát)
 Na 2 S 2 O 3 .5H 2 O (tiosíran sodný pentahydrát)
 KMnO 4 (manganistan draselný, tzv. hypermangán)
 H 2 SO 4 37% (kyselina sírová, akumulátorová)
 Na 2 CO 3 .10H 2 O (uhličitan sodný dekahydrát, tzv. sóda)

Postup:

Do veľkej nádoby pridáme 0,30g manganistanu draselného, 30ml kyseliny sírovej a to zalejeme
destilovanou vodou do objemu 700ml. Vzniknutý roztok prelejeme do fľaše od vína – tým je
pripravené „víno“. Následne pripravíme roztoky, ktoré pôjdu do vínových pohárov a sú zodpovedné
za „magickosť“. Do 3 plastových pohárov nalejeme po 20ml destilovanej vody, do ktorých sa pridá (v
každom plastovom pohári len jedna chemikália) 4,96g tiosíranu sodného, 4,87g chloridu bárnatého
a 11,45 g uhličitanu sodného a vzniknuté roztoky sa miešajú do rozpustenia (uhličitan sa rozpustiť
úplne nemusí, ale dá sa po ohriatí roztoku). Pred trikom sa do 1. vínového pohára nedá nič, do 2.
pohára sa pridá 1ml roztoku tiosíranu sodného, do 3. pohára sa pridá 1ml roztoku tiosíranu sodného
a 3ml roztoku chloridu bárnatého, do 4. pohára 3ml roztoku chloridu bárnatého a do 5. pohára 1ml
roztoku tiosíranu sodného a 3ml roztoku uhličitanu sodného – kvapkať roztoky je najlepšie na spodok
hlbokých pohárov, aby prípravu triku bolo vidieť čo najmenej. Následne stačí rozliať víno – prvý pohár
bude obsahovať červené víno, druhý vodu, tretí mlieko, štvrtý malinový milkshake a posledný
šampanské / perlivú vodu.

Prečo to funguje?:

Tiosíran sodný reaguje s manganistanom draselným, pričom sa mení oxidačný stav (počet elektrónov)
mangánu zo VII na II, čo je sprevádzané zmenou farby z fialovej na takmer bezfarebnú. Bárnaté
katióny Ba 2+ reagujú so síranovými aniónmi SO 4 2- za tvorby bielej, veľmi jemnej zrazeniny síranu
bárnatého. Uhličitan sodný sa za prítomnosti kyselín (presnejšie protónu H + ) rozkladá za uvoľnenia
oxidu uhličitého.

(Pokusy vykonávajte iba s kvalifikovaným dozorom a potrebnými ochrannými pomôckami.)

Vyrobilo telKE v spolupráci so Steelparkom.
www.telke.sk
www.steelpark.sk

Komentáre