Pokusy s Erikom – Chemické stopky

Meranie času chémiou? Aj to je možné!
Erik vám ukáže, že aj pomocou kvapalín, ktoré menia farbu, sa dá merať čas!

Chemické stopky

Potrebné chemikálie:

 H 2 O 2 35% (peroxid vodíka)
 CH 3 COOH 99% (kyselina octová, tzv. ľadová)
 CH 3 COONa.3H 2 O (octan sodný trihydrát)
 KI (jodid draselný)
 Na 2 S 2 O 3 .5H 2 O (tiosíran sodný pentahydrát)
 škrob

Postup:

Do 1. fľaše nalejeme 80ml 35% peroxidu vodíka a zalejeme destilovanou vodou, aby celkový objem
bol 1l – toto bude roztok A. Do 2. fľaše pridáme 50g jodidu draselného (pridávané chemikálie môžu
byť predom rozpustené v malom množstve vody), 9,5g tiosíranu sodného, 30ml kyseliny octovej, 6,8g
octanu sodného, 0,2g škrobu (ktorý ale treba rozpustiť v horúcej vode) a zalejeme destilovanou
vodou, aby celkový objem bol 1l – toto bude roztok B. Po premiešaní roztokov sú pripravené na
použitie – pokus možno ukázať aj v skrátenej verzii s dvoma pármi pohárov. Do prvých dvoch
pohárov nalejeme 200ml roztoku A, do tretieho 200ml roztoku B a do posledného 100ml roztoku B
a 100 ml destilovanej vody. Čo najrýchlejšie po sebe vylejeme tretí pohár do prvého a štvrtý pohár do

druhého – po čase sa jeden pohár zafarbí, pričom približne o dvakrát dlhší čas sa zafarbí aj druhý
pohár.

Prečo to funguje?:

Po zmiešaní roztokov A a B začnú prebiehať dve reakcie, ktoré tvoria uzavretý cyklus a pracujú proti
sebe: jodidový anión I – sa prvou reakciou oxiduje (odovzdáva elektrón) na atóm jódu I, ktorý sa hneď
druhou reakciou redukuje (prijíma elektrón) naspäť na jodidový anión. Keďže chemikálií na prvú
reakciu je viac, než na druhú, po istom čase preváži tvorba jódu a ten sa vylúči za zmeny farby
roztoku – buď na hnedo-červenú (ak je škrobu málo, zle rozpustený alebo nie je prítomný vôbec)
alebo na tmavomodrú (ak je prítomný škrob). Ak zmiešame roztoky za polovičného množstva roztoku
B, reakcia bude prebiehať pomalšie, pretože rýchlosť chemickej reakcie je závislá od koncentrácie
chemikálií: v našom prípade dvojnásobne menej = dvojnásobne dlhšie.

(Pokusy vykonávajte iba s kvalifikovaným dozorom a potrebnými ochrannými pomôckami.)

Vyrobilo telKE v spolupráci so Steelparkom.
www.telke.sk
www.steelpark.sk

Komentáre