Predĺženie platnosti rezidentských kariet

Mesto chce predĺžiť platnosť parkovacích kariet rezidentom. Bezplatné parkovanie im totiž v poslednom období prinieslo ťažkosti kedy mohli mať problém zaparkovať vo svojej lokalite. Držiteľ parkovacej karty by mal mať nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty na dobu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala platnosť predchádzajúcej parkovacej karty v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020. Mesto pripravilo úľavy aj pre taxislužby s vyhradenými parkovacími miestami nachádzajúcimi sa v centrálnej mestskej zóne, ktoré v rámci opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu nemohli celkom 51 dní poskytovať svoje služby. Ich prevádzkovatelia musia platiť daň za užívanie verejného priestranstva. Na rokovaní Finančného krízového štábu mesta sa rozhodlo, že od 16. marca do 5. mája 2020 im táto daň bude odpustená.

Komentáre