Do radov mestskej polície pribudlo 11 nových príslušníkov

Rady príslušníkov košickej mestskej polície sú bohatšie o 11 nových policajtov. Tí ešte začiatkom tohto roka absolvovali odbornú prípravu, ktorej súčasťou bola teoretická i praktická časť so zameraním na uplatňovanie oprávnení v zmysle zákona o obecnej polícii, spracovanie úradnej dokumentácie, taktiku služobných zákrokov, streleckú a telesnú prípravu. Prípravu zavŕšili odbornými skúškami začiatkom júna. Úspešní absolventi boli zaradení do priameho výkonu služby podľa aktuálnych potrieb MsP. Na skúškach nevyhovel jeden príslušník, na ktorého čaká opravný termín v septembri 2020.

Komentáre