Dominanty Košíc – Jakabov palác

V toku dejín sa mlčky prizerá na život, ktorý pulzuje okolo. Hrdo sa vypína a vpisuje do myslí okoloidúcich svoju jedinečnosť.

Po zbúraní hradieb sa postupne dobudovala Mlynská ulica, ktorá vytvorila prepojenie so železničnou stanicou, ktorá bola postavená v druhej polovici 19. storočia. V mieste kde prechádzal most pre mlynský náhon sa na konci 19. storočia rozhodli postaviť budovu dnes známu ako Jakabov palác. Po dokončení budovy tu začali sídliť Jakabovci. Táto významná staviteľsko – podnikateľská rodina Košíc, mala dôležité postavenie už v druhej polovici 19. storočia. Architektonický štýl tejto budovy je zmesou rôznych štýlových vplyvov, ktoré sa prejavujú nielen v exteriéri, ale aj vo vnútorných priestoroch. Nachádzajú sa tu gotizujúce prvky, variácie lomených a záclonovitých oblúkov či prvky secesie. Celkový obraz budovy, aj prostredníctvom členitej strechy s množstvom vežičiek, vytvára romantický obraz stredovekého šľachtického sídla či zámočku. Významným motívom sú aj orientalizujúce prvky. Secesné prvky sa vyskytujú v interiéroch najmä v štukových dekoráciách na stropoch niektorých miestností, ktoré navodzujú uvoľnenú prírodnú štylizáciu. Jedinečnosť celej stavby v sebe uchováva ducha doby. Stopa socializmu (vpísaná v 20. storočí) sa zachovala vo forme určitého mobiliáru či úprav stien s intarziami, ktoré sú zaujímavým dokladom dobového dizajnu.

Honosné sídlo opradené tajomnom nás vpustilo do svojich útrob. Po stopách minulosti sme odkrývali jeho spomienky.

Komentáre