Oprava mosta ponad Čermeľský potok napreduje

Oprava mosta ponad Čermeľský potok napreduje. Mesto začalo s rekonštrukciou ešte v marci a práce by mali trvať približne päť mesiacov. Rozsah prác bol definovaný výmenou mostného zvršku, vrátane rímsových častí, vybudovaním nových záverových múrikov vrátane krídiel a nových koncových priečnikov. Zrealizuje sa nová spriahajúca doska, hydroizolácia, nové rímsy s ochrannými nátermi, prechodové oblasti, odvodnenie, mostné závery, bezpečnostné zariadenia, vozovka, povrchové úpravy betónových konštrukcií a terénne úpravy pod mostom. Celková cena rekonštrukcie je takmer 240 tisíc eur.

Komentáre