Mesto dnes oficiálne odovzdalo zrekonštruovaný most na KVP

Rekonštrukcia mosta na sídlisku KVP sa po viac ako roku dočkala svojho finále. Jej cena bola 1,4 milióna eur. Opravovala sa mostná konštrukcia a taktiež aj hydroizolácia, ktorá bola nefunkčná.

V štvrtom mesiaci prác ale nastali problémy s optickým káblom, ktorý nebol zakreslený v projektovej dokumentácii a pri rekonštrukcii sa pretrhol.

Doba výstavby sa tak predĺžila o dva mesiace. Most však ani po tejto dobe nemohli uviesť do prevádzky. Aký bol dôvod sa dozviete v reportáži.

Komentáre