Uvoľnujú sa ďalšie opatrenia

Od stredy 10. júna sa uvoľnujú ďalšie opatrenia. Budú môcť byť otvorené centrá voľného času a základné umelecké školy. Od pondelka 15. júna sa rušia obmedzenia na počty žiakov v materských školách a pre prvý až piaty ročník základných škôl. Od ďalšieho pondelka 22. júna budú môcť ísť do školy aj všetci žiaci základných a stredných škôl. Budú môcť byť otvorené aj nočné kluby a detské kútiky v nákupných centrách. Od stredy sa ruší e-karanténa, prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu. Samozrejme pri príchode z iných krajín, ako boli otvorené hranice. Povinnosť rúška do dvoch metrov sa ruší, ich nosenie bude už iba odporúčané. Taktiež bude nosenie rúšok na pracovisku v uzavretom kolektíve len odporúčané, odstup však musí byť dvojmetrový.

Komentáre