Svetový deň životného prostredia

Zmyslom tohto svetového dňa je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. Separovnie nie je žiadna veľká veda. Sklo, papier, plasty, konzervy či komunálny odpad. Stačí ich správne rozdeliť a vhodiť tam kam patria. 
Na nákup si môžete zobrať napríklad svoju tašku, ktorú použijete viacnásobne. Taktiež je na vás v akých obaloch si kúpite produkty či potraviny.

Komentáre