Pokusy s Erikom – Strieborné zrkadlo

Viete, ako vyrobiť striebro? A vedeli ste, že aj zo skúmavky môže byť zrkadlo? Pozrite si nový diel pokusov s Erikom a buďte znova o čosi múdrejší!

Strieborné zrkadlo

Potrebné chemikálie:

  • AgNO3 (dusičnan strieborný)
  • NaOH (hydroxid sodný)
  • NH3 26% (amoniak, tzv. čpavok)
  • Glukóza (tzv. hroznový cukor)
  • Acetón

Postup:

Do dvoch nádob nalejeme 20ml destilovanej vody – v prvej rozpustíme 1,7g dusičnanu strieborného, v druhej 0,4g hydroxidu sodného. Roztok hydroxidu pomaly a zmiešania pridáme ku roztoku dusičnanu strieborného – vznikne hnedá zrazenina. Ku nej následne pridáme po malých množstvách cca. 2 ml čpavku – pridávame, pokiaľ sa zrazenina nezmizne a roztok sa nestane opäť čírym. Prídavok amoniaku (čpavku) je najlepšie robiť na dobre vetranom mieste! Hotový číry roztok, tzv. Tollensovo činidlo použijeme hneď – nespotrebované činidlo treba vyliať, určite nie skladovať na neskôr, nakoľko sa rozkladá za vzniku potenciálne výbušných produktov.

Pre postriebrenie pridáme do Tollensovho činidla 2g hroznového cukru, pomiešame a roztok rýchlo prelejeme do čistého, predom acetónom umytého skla, ktoré chceme postriebriť. Sklo s roztokom dáme do teplej (nie vriacej) vody a necháme variť, pokiaľ sa po chvíli nevytvorí na stenách zrkadlo. Po vytvorení zrkadla stačí roztok zo skla vyliať a vnútro skla opláchnuť vodou.

Prečo to funguje?

Striebro je ušľachtilý kov, ktorý je relatívne chemicky odolný v čistom stave. Je možné odrhnutím jedného elektrónu pripraviť strieborný katión Ag+, avšak ten, ak môže, tak ľahko „ukradne“ elektrón od niečoho iného, aby sa vrátil naspäť do nezlúčeného stavu čistého striebra. V našom prípade strieborný katión Ag+ (v roztoku upravený do veľmi rozpustnej formy, čo u striebra nie je bežné) oxiduje glukózu, od ktorej získa elektrón  a následne sa vylúči vo forme veľmi malých častíc striebra, ktoré sa zachytia na akomkoľvek tuhom povrchu – v prípade skla za tvorby zrkadla.  

(Pokusy vykonávajte iba s kvalifikovaným dozorom a potrebnými ochrannými pomôckami.)

Vyrobilo telKE v spolupráci so Steelparkom.
www.telke.sk
www.steelpark.sk

Komentáre