Čo priniesla zmena tarify v mestskej hromadnej doprave?

Od 1. júna došlo k úprave tarify Dopravného podniku mesta Košice. Pozitívnou zmenou je úprava platnosti takzvaného „rodinného cestovného lístka“. Zatiaľ čo pred zmenou lístok platil počas víkendov a sviatkov pre dve dospelé osoby a súčasne maximálne pre tri deti, teraz naň môže cestovať maximálne šesť detí spolu s jedným alebo dvoma dospelými. Doživotnú bezplatnú prepravu môžu využívať nositelia medaily MUDr. Kňazovického či Diamantovej Janského plakety, držitelia Zlatej Janského plakety budú môcť využiť zľavnenú prepravu. Bezplatná preprava sa opätovne zaviedla pri splnení potrebných podmienok pre obete komunizmu. Títo obyvatelia musia byť držiteľmi preukazov, ktoré to potvrdzujú. Nárok na bezplatnú prepravu získajú na základe bezkontaktnej čipovej karty na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku