Lúky v meste sa osvedčili

Po minuloročných skúsenostiach sa Správa mestskej zelene v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami rozhodla pokračovať v projekte prirodzených lúčnych porastov. Jedným z takýchto miest je aj Ťahanovská lúka neďaleko konečnej autobusov na sídlisku Ťahanovce.

„Malo to pozitívny ohlas u občanov a celkovo to malo svoj osoh,“ ohodnotil rok takýchto plôch starosta MČ Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát.

„Boli veľmi kladné ohlasy, dokonca ľudia vyžadovali, aby sa takéto spôsoby údržby trávnatých plôch praktizovali aj v medziblokových priestoroch,“ uviedla riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková.

Rovnako pozitívny názor na projekt mali aj Košičania, ktorých sme stretli na ulici. Ocenili prínos takýchto miest pre prírodu aj pre oko ľudí.

Komentáre