Kontroly v stravovacích zariadeniach

Uvoľnenými opatreniami sa postupne zvyšuje počet ľudí v stravovacích zariadeniach. Na to, aby mohli prevádzky fungovať, musia dodržiavať nariadenia hygienikov. Na dodržiavanie bezpečnostných hygienyckých opatrení v stravovacích zariadeniach dohliadajú jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva. Zisťovali sme čo všetko sa kontoluje a aké sú najčastejšie porušenia. Dbá sa na nosenie rúšok. Tie nemusíte mať napríklad počas konzumovania jedál a nápojov v prevádzkach verejného stravovania. Ďalej sa dohliada na počet zákazníkov, vetranie a dezinfekciu prevádzok. Najčastejšie je porušovaná doba počas, ktorej môžu prevádzky fungovať a to v čase od 6 hodiny ráno do 22 hodiny večer. Zo strany zákazníkov je porušované dodržiavanie 2 metrových rozostupov.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku