Mesto zachová schválené dotácie na šport

Košice na rozdiel od niektorých iných samospráv nebudú krátiť finančné prostriedky na mládežnícky šport. Do podpory športu v meste tak pôjde rovnaká suma vo výške 1,1 milióna eur ako bola pôvodne schválená pri prerokovávaní rozpočtu na mestskom zastupiteľstve. Zároveň na návrh primátora sa majú na najbližšom rokovaní upraviť pravidlá pre poskytovanie dotácií na šport. Ak to poslanci schvália, športové kluby už nebudú musieť pre získanie dotácií dokladovať 10-percentné spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Zároveň sa pripravujú projekty na rekonštrukciu Angles arény, či výstavbu multifunkčnej haly.

Komentáre