Úspešné reštaurovanie oltára sv. Petra a sv. Pavla

Východoslovenské múzeum v Košiciach pokračuje v reštaurovaní vzácneho Oltára sv. Petra a sv. Pavla, ktorý je súčasťou stálej expozície Storočia v umení. Renesančno – barokový oltár, od neznámeho autora, je datovaný do rokov 1650 až 1700. Práce na ňom boli zahájené v roku 2014. V máji 2020 úspešne ukončili 2. fázu záverečnej IV. etapy. Tento vzácny, umelecko – historický artefakt, dokumentuje obdobie renesancie a baroka na území súčasného Slovenska. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Komentáre