Štátna vedecká knižnica obmedzuje služby pre zlý stav budov

Zlý stav budov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach obmedzil ponúkané služby. Vstup do niektorých depozitov bude prísne obmedzený, aby nebolo ohrozené zdravie a životy zamestnancov knižnice. V nevyhovujúcich podmienkach sa nachádza až 23 percent z celkového počtu vyše 2 miliónov dokumentov a ďalších 28 percent bude za krátky čas ohrozených. Dokumentom najviac prekážajú klimatické podmienky v expozíciách. Zbierkové fondy sa nachádzajú v piatich objektoch v centre Košíc, pričom väčšina z nich nevyhnutne vyžadujú rekonštrukciu.

Komentáre