Na Mlynskom náhone sa udomácnila užovka

Na brehoch Mlynského náhona pri prehrádzke na Čárskeho ulici pribudlo niekoľko nových rastlín. O ich výsadbu sa postaralo občianske združenie Mlynský náhon, ktoré sa stará o jeho zveľaďovanie. K rastlinám pribudlo aj viacero vodných, ktoré poskytnú zázemie pre rozvoj vodných živočíchov. Pod vodopádom prehrádzky si už stihla nájsť domov užovka fŕkaná. Je to vodný nejedovatý had, ktorý sa živí drobnými vodnými živočíchmi. Tento druh z vody takmer nevychádza, pre človeka nie je nebezpečný. Okrem výsadby sa dobrovoľníkom podarilo zároveň aj vyzbierať odpad z dna prehrádzky, ktorého odvoz zabezpečí Správa mestskej zelene v Košiciach.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku