Aj UNLP Košice spúšťa plánované operácie

Ďalšia košická nemocnica spúšťa už aj odkladnú, plánovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. S tým súvisí aj zrušenie záložných tímov na jednotlivých klinikách a oddeleniach a prechod na prevádzku, ako bola zvyčajná, pred začatím núdzového stavu. Plánovaná ambulantná zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať na špecializovaných ambulanciách jednotlivých oddelení a kliník. Upravená prevádzka však ostáva na štyroch pracoviskách, napríklad na Klinike infektológie a cestovnej medicíny či Klinike pracovného lekárstva klinickej toxikológie.

Komentáre