Ošetrenie zubov počas obmedzení v súvislosti s koronavírusom

Zubné ambulancie fungujú na princípe objednávania, kedy si pacienti telefonicky alebo mailom dopredu dohodnú konkrétny termín. Po ošetrení každého pacienta sa ordinácia intenzívne vyvetrá. Minimálna prestávka na všetky potrebné úkony a dezinfekciu je 15 minut. Vzhľadom k aktuálnej situácii došlo k zmenám podmienok preventívnych prehliadok. Pacienti sú teda aj počas pandémie ošetrovaní štandardne s tým, že sa dodržiavajú potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia. V prípade, že máte akékoľvek otázky a potrebujete ošetrenie, kontaktujte svojho zubného lekára.

Komentáre