Kvôli opatreniam knižnica súťaže vyhodnotila len online

Knižnica pre mládež mesta Košice z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu vyhlásila výsledky súťaže Literárne Košice 2020 a udelila titul Kráľ detských čitateľov 2020 len online. Výsledky zverejnila na svojej webovej stránke. Finalisti súťaže o titul Kráľa detských čitateľov dostali za úlohu pripraviť krátke inšpiratívne video na tému Obľúbená literatúra. Cieľom bolo zaujať rovesníkov a odporučiť im knihu, ktorej neodolajú a prečítajú si ju. Titul získala Martina Rušinová zo ZŠ Fábryho. Do XXV. ročníka literárnej súťaže pre začínajúcich autorov, Literárne Košice 2020, prišlo až 386 prác. Výsledky a víťazi mali byť vyhlásení v rámci osláv Dňa mesta Košice. Aj toto podujatie žiaľ ovplyvnili aktuálne opatrenia. Preto boli súťažiacim sprostredkované aspoň krátke videonahrávky porotcov súťaže. Aspoň takouto formou sa mohli prihovoriť súťažiacim, zhodnotiť aktuálny ročník a vyzdvihnúť talenty.

Komentáre