Na sídlisku KVP opravili cesty za 5 dní

Na sídlisku KVP dokončili opravy na miestnych komunikáciách. Išlo o ucelené úseky o výmere dokopy viac ako 6000 m2. Zrekonštruované boli cesty na Klimkovičovej, Húskovej, križovatke Bauerova – Jasuschova a na ulici Čordákova. Opravy trvali dokopy päť dní a nasledovať bude zalievanie všetkých zárezov a spojov, tak aby do nich nezatekala voda a predĺžila sa ich životnosť. Na prelome mesiaca máj a jún pribudne na cestách a parkoviskách aj vodorovné dopravné značenie.

Komentáre