Košickí poslanci schválili úver pre mesto vo výške 15 miliónov eur

Koronakríza zasiahla aj financovanie samospráv. Metropola východu očakáva výpadok príjmov vo výške zhruba 30 miliónov eur. Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami poslanci schválili úver vo výške 15 miliónov eur.

„Poslanci, síce po dlhej diskusii, tento úver schválili, čo je pre nás veľmi dôležité, aby sme neprišli do stavu kedy by mesto Košice nemalo dostatok finančných prostriedkov. Len pre ilustráciu – mesačne potrebuje mesto Košice na svoj chod približne 12 miliónov eur,“ uviedol primátor mesta Košice. Bez schváleného úveru by mohli byť narušené základné vitálne funkcie mesta, nakoľko podľa predložených materiálov by sa už v júli mohlo mesto dostať do deficitu finančných prostriedkov.

„I napriek tomu, že šetríme na rôznych frontoch – či už mestských častiach, v mestských podnikoch, ale aj u nás. Napríklad zamestnanci mesta sa v rámci kolektívnej zmluvy vzdali svojho trinásteho a štrnásteho platu, čo je ich právny nárok, za čo im treba poďakovať a tieto peniaze uvoľňujú v prospech mesta Košice,“ doplnil Polaček.

Bez finančných kompenzácií od štátu či úverov by však mesto nebolo výpadok schopné pokryť ani prijatím úsporných opatrení. Úver od Všeobecnej úverovej banky je splatný 18 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy.

„To je len úver prekleňovací, kedy riešime nesúlad financovania v príjmoch a výdajoch. To znamená, že to nie sú peniaze, z ktorých ideme financovať chod mesta ako taký, to znamená, že sa zaväzujeme aj poslancom sa zaväzujeme, že budeme hľadať toľko peňazí, koľko budeme potrebovať, aby sme ušetrili. Ale samozrejme, to rozhodovanie bude o to jednoduchšie, keď budeme vedieť, či môžeme použiť eurofondy, či dostávame dotácie či dostávame rôzne kompenzácie a od tohto je každý deň situácia iná a odvíjajú sa naše rozhodnutia,“ vysvetlil primátor Polaček.

Rokovanie prebiehalo za sprísnených bezpečnostných opatrení – z rokovania bola vylúčená verejnosť a všetkým prítomným bola pred vstupom zmeraná teplota a na rukách museli mať gumené rukavice.

Komentáre