KSK testuje zamestnancov DSS

Košický samosprávny kraj začal s testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Košická župa realizuje diagnostické testy na detekciu koronavírusu pomocou metódy PCR odobratím vzorky z nosa a hrdla. Testovanie je realizované v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá bude odobratý biologický materiál vyhodnocovať. V priebehu tohto týždňa vie župa takto otestovať približne 300 ľudí. Košický kraj je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre 1 800 klientov a pracuje v nich 1 200 zamestnancov. V prípade, ak sa u niektorého zamestnanca potvrdí koronavírus, testovaním prejdú aj všetci klienti.

Komentáre