Pochváľte sa vašimi rastlinkami

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach vyhlasuje súťaž MOJA ZÁHRADKA pre všetkých, ktorí si chcú tieto rastliny zvečniť na fotografii. Výhercovia môžu získať balíček suvenírov botanickej záhrady a 4 voľné jednorázové vstupenky platné po znovuotvorení. Zapojiť sa môžu deti, tínedžeri a dospelí – všetci podľa jednotlivých kategórii. Do súťaže môžete posielať fotografie samotných rastlín vo vlastných záhradkách, na balkónoch, v bytoch či domoch alebo fotografie hmyzu na rastlinách.
Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne 3 fotografie do 15.5.2020. Viac informácii nájdete na webovej stránke Botanickej záhrady.

Komentáre