Všetci testovaní zamestnanci Strediska sociálnej pomoci mesta Košice sú negatívni

Všetci testovaní zamestnanci Strediska sociálnej pomoci mesta Košice sú negatívni. K testovaniu v stredisku z preventívnych dôvodov aj vzhľadom na negatívne skúsenosti z niektorých zariadení pre seniorov na Slovensku. Na prítomnosť koronavírusu náhodne vyšetrili tých zamestnancov, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu s klientmi ako sú zdravotné sestry, opatrovateľky, sociálne pracovníčky, upratovačky, kuchárky alebo vodiči, ktorí zabezpečujú rozvoz stravy. Zatiaľ otestovali 30 zamestnancov, no cieľom je, aby sa postupne otestovalo všetkých 105 zamestnancov.

Komentáre