UPJŠ skúmala vplyv koronakrízy na seniorov

Slovenskí seniori vnímajú súčasnú krízu spojenú s koronavírusom skôr pozitívne – vyplýva to z výsledkov skúmania košických psychológov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Až 29% opýtaných seniorov sa vyjadrilo, že nemá žiadne alebo len minimálne obavy z nákazy, naopak, len 4,2% zo seniorov považujú túto krízu za veľmi ťažko zvládnuteľnú. Zároveň prieskum ukázal, že väčšina seniorov rešpektuje pre nich vymedzený čas na nákupy a až vyše 83% slovenských seniorov využíva elektronické recepty od lekára či telefonické konzultácie. Prieskumu sa zúčastnilo 525 seniorov vo veku od 61 do 93 rokov.

Komentáre