Onkologickí pacienti a koronavírus

Pacienti trpiaci onkologickými ochoreniami sú rizikovou skupinou. Vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach je im aj naďalej poskytovaná zdravotná starostlivosť. Dbá sa však na zvýšenú bezpečnosť a hygienické opatrenia. Pacienti aj naďalej prichádzajú osobne, pretože rozhodnutie o onkologickej liečbe musí byť vykonané na základe priameho vyšetrenia pacienta a zhodnotenia dokumentácie. Po liečbe sú pacienti kontaktovaní telefonicky a ich stav je monitorovaný na diaľku, aby sa zamedzilo ich vystavovanie sa rizikovému prostrediu. Aj vďaka opatreniam sa darí zamedziť tomu, aby sa infekcia dostala do nemocnice.

Komentáre