Maturity a prijímačky na SŠ povolené za prísnych hygienických podmienok

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania špeciálnych podmienok. Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Všetci musia byť chránení rúškom a musia dodržiavať 2 metrové odstupy. V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku