Na sídlisku KVP začali s opravou ciest

Dnes sa začali opravy cesty na Čordákovej ulici na sídlisku KVP. Rekonštruovaná je konkrétne prepadnutá časť vozovky na Čordákovej 1. Cestári najprv vyfrézujú úsek a následne otvoria podložie. Podľa rozsahu poškodenia dôjde k oprave podložia a zatvoreniu jamy. Nový asfaltový koberec bude natiahnutý spoločne s ostatnými opravami ucelených úsekov vnútroblokových ciest nasledujúci týždeň.Úsek na Čordákovej bude prejazdný v jednom pruhu s bezpečnostnými obmedzeniami. V pondelok 20.04.2020 plánuje mestská časť KVP začať komplexné opravy ucelených úsekov komunikácii.

Komentáre