Kresťania si pripomínajú smrť Krista, Veľký piatok je dňom pôstu a pokánia

Kresťania po celom svete si dnes pripomínajú smrť Krista. Na Veľký piatok sa v rímskokatolíckych kostoloch neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Aj Evanjelici považujú tento deň za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Za normálnych okolností sa v mestách organizuje aj krížova cesta, tentoraz si však kresťania tento sviatok pripomínajú len doma bez obradov v kostoloch.

Komentáre