Aj pri triedení odpadu je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia

Aj pri triedení odpadu je nutné dodržiavať prísne hygienické opatrenia, ktorých úlohou je predchádzať šíreniu koronavírusu. Použité hygienické potreby bez ohľadu na to, z akého materiálu sú vyrobené, zásadne nepatria do triedeného zberu a vyhadzovať ich je potrebné do zmesového (zmiešaného, netriedeného) komunálneho odpadu. Takýto odpad je potrebné pevne zviazať do igelitového vreca, plastovej tašky alebo mikroténového vrecka. Napríklad použité servítky či hygienické vreckovky nepatria do modrého kontajnera či jednorazové rukavice nepatria do žltého kontajnera na plast.

Komentáre